Maarten-Jan Vos


Over Maarten-Jan Vos

Ik ben een historicus die historische inhoud weet te vertalen naar toegankelijke teksten en snel tot de kern gaat. Ik heb met meer dan tien jaar ervaring in projecten over de geschiedenis van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog en de herinnering daaraan. Ik combineer inhoudelijke kennis en onderzoekservaring met projectmanagement. Ik vind een goede werksfeer belangrijk, een sfeer waarin mijn collega’s en ik vanuit teamwork – samen – resultaat bereiken.

Competenties                      

Projecten coördineren, onderzoek doen, evenementen organiseren, samenwerken, spreken voor groepen

Eigenschappen                   

Collegiaal, humoristisch, ordelijk, realistisch, volhardend

Curriculum Vitae

2019-heden Nationaal Holocaust Museum in oprichting (NHM), Amsterdam

Onderzoeker:

 • Onderzoek naar relevante thema’s voor de vaste opstelling van het museum
 • Onderzoek naar objecten voor de vaste opstelling
 • Mede vormgeven van de inhoudelijke opzet en structuur van de tentoonstelling

2013-heden Joods Cultureel Kwartier (JCK), Amsterdam

Programmamaker Open Joodse Huizen:

 • verantwoordelijk voor de programmering van het herdenkingsprogramma in jaarlijks 7 tot 12 steden
 • bewaking van het landelijke thema in samenspraak met het projectteam
 • begeleiding van lokale trekkers of organiserende comités bij onderzoek, voorbereiding en organisatie van de herdenkingen en bij financiën
 • redactie flyers, website en begeleiding drukwerk
 • organisatie van het programma in Utrecht en onderzoek naar verhalen

2018 Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

Vrijwillig medewerker op de afdeling Educatie:

 • tentoonstellingsvoorstel schrijven over Nederlandse transporten naar- en gevangenen in Ravensbrück en vooronderzoek
 • onderzoek naar de Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung
 • participerende observatie van onderwijsprogramma van Siemens over dwangarbeid

2018 Arq Psychotrauma Expert Group, Diemen

Beleidsonderzoeker bij het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld:

 • projectleider van twee onderzoeksprojecten naar verzet in Nederlands-Indië en in Nederland in samenwerking met Stichting Pelita en met Stichting 1940-1945
 • redactie van Impact Magazine:

2010-2012 Joods Historisch Museum (JHM), Amsterdam

Onderzoeker:

 • onderzoek naar de roof van onroerend goed van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de restitutie na de oorlog
 • schrijven van een publicatie
 • samenstellen van een database met onderzoeksresultaten van een steekproef van meer dan 400 joodse percelen
 • schrijven van teksten over de Jodenvervolging in Nederland voor de website Joods monument en redactie van deze website

2013-2018 Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdam

Redactie en coördinatie van artikelen voor de uitgave WO2 onderzoek uitgelicht: bedenken van thema’s en onderwerpen van artikelen, benaderen en begeleiden van auteurs en redactie van de artikelen, coördineren van vormgeving en drukwerk.

2013-2015 Universiteit Leiden – Campus Den Haag, Den Haag

Onderzoek voor de publicatie Hier woonden wij. Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt van Wim Willems en Hanneke Verbeek. Het onderzoek richtte zich op de roof van de bezittingen van een aantal joodse families in Scheveningen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De resultaten zijn gebruikt voor het boek Hier woonden wij.

2008-2010 Joods Historisch Museum, Amsterdam:

 • onderzoek naar personen van wie zich documenten in de collectie van het JHM bevinden ten behoeve van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap
 • redacteur van de website Community Joods Monument, schrijven van bijdragen, monitoren van de content, het organiseren van bijeenkomsten voor gebruikers, contact houden met diverse betrokken partijen en met gebruikers van de site
 • beschrijven van interviews van de Survivors of the Shoah Foundation

2012 Ukrainian Center for Holocaust Studies, Kiev, Oekraïne Vrijwilligerswerk, deelname aan een onderzoeksproject en studie van de Russische taal

2009 Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Amersfoort onderzoek naar joodse gevangenen van Kamp Amersfoort

2006-2009 Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW), Amstelveen medewerker fotoarchief: inventarisatie en beschrijving van het fotoarchief van het NIW voor het Joods Historisch Museum

 

Opleidingen:
1993-1999 Doctoraalfase geschiedenis, Universiteit Utrecht Specialisatie: cultuurgeschiedenis, aandachtsgebieden: Tweede Wereldoorlog, Holocaust, Nazisme, Oost-Europa, communisme, Habsburgse Rijk
1996-1997 Studie aan University College Galway, Ierland: Engels en geschiedenis
1992-1994 Propedeuse geschiedenis, Universiteit Utrecht
1991-1992 Propedeutisch Jaar, Vrije Hogeschool, Driebergen
1985-1991 VWO, Gemeentelijk Gymnasium, Apeldoorn

Talen:
Nederlands (moedertaal)
Engels en Duits (vloeiend)
Frans (goed)
Russisch (verschillende taalcursussen gevolgd en een aantal maanden in Kiev gewoond en de taal gestudeerd)