Links


Achtergrondfoto’s op deze website

Homepage: Joods Museum/Collectie NIW
Maarten-Jan Vos: Beeldbank WO2- NIOD
Werkvelden en contact: Joods Museum
Links: Beeldbank WO2- NIOD


Presentaties: prof. Gerbrandy tijdens het bevrijdingsfeest op de Dam, 9 mei 1945. Collectie Fries Verzetsmuseum, NIOD – Beeldbank WO 2

Onderzoek en publicaties: Sjoerd Faber en Gretha Donker, Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (1944-2010) en de ‘lichte gevallen’, 3e druk.Zwolle/Den Haag 2010

Tentoonstellingen en collecties: Joods Museum/Collectie NIW
Herdenkingen: Joods Museum

Internationaal: kaart uit privécollectie van Maarten-Jan Vos

Overige foto’s

Collectiebeschrijvingen: Stadsarchief Amsterdam (Foto Bart de Kok)

Onderzoek: Regionaal Archief Alkmaar, Haags Historisch Museum (Foto Henri Berssebrugge)

Herdenkingen: Joods Museum

Internationaal: ITS Bad Arolsen

Joods Monument: Collectie Groninger Archieven

Kamp Amersfoort: Beeldbank WO2- NIOD

ITS Bad Arolsen: © Familie Elbot